خدمات آنلاین تخصصی به معلولان و سالمندان

به سادگی، بهترین متخصص ها را برای دریافت خدمات پزشکی، آموزشی و نیازهای روزمره زندگی تان انتخاب کنید.

نظرات همراهان توانیتو

دکتر کامران عاروان
مدیرعامل جامعه معلولان ایران
حس مسئولیت شناسی وحید رجبلو و مجموعه توانیتو در زمینه خدمات رسانی به معلولان و سالمندان، باید تو زندگی تک تک افراد جامعه نهادینه بشه. همه ما در این زمینه، وظایف انسانی داریم و باید همینقدر مسئولانه به موضوع توجه کنیم.
منصوره پناهی
مدیرعامل موسسه رعد
در زمینه خدمات معلولیت هنوز کارهای خیلی زیادی هست که باید انجام بشه، هم تو بخش خصوصی و هم دولتی. قدمی که وحید رجبلو در این راه برداشته، خیلی مهم و کارسازه، ما هم در مجموعه رعد همیشه در کنارش خواهیم بود.
شاهین طبری
رییس هیات مدیره چارگون و مدیرعامل پدیدار
توانیتو با کلی اهداف خوب و آینده روشن و شناخت دقیق از نیاز مخاطبش شروع به کار کرد. از روزهای اول و از نزدیک در کنار بچه‌های توانیتو بودم و از اینکه نتیجه این تلاش تیمی، انقدر مورد استقبال قرار گرفته و مفید بوده مغرور و خوشحالیم.

وحید رجبلو، بنیانگذار و مدیرعامل توانیتو

توانیتو با یه سوال ساده شروع شد، سوالی که دغدغه اصلی زندگی خود من بود. چرا خدمات مورد نیاز معلولان به آسونی و با اطمینان در دسترس شون قرار نمی گیره؟ حتی افرادی با دغدغه های دیگه جسمی مثل سالمندان یا خانمهای باردار، همیشه با این مسئله درگیرند. در واقع این امکانات برای همه افرادی که به آسونی امکان خروج از منزلشون رو ندارند، هیچوقت فراهم نبود و اینجا بود که تصمیم گرفتم برای خودم و همه کسانی که به چنین خدماتی نیاز دارند، یه کاری انجام بدم.

جدیدترین خدمات

بیش‌تر ببین