آموزش

علل بیماری روانی در افراد دارای معلولیت

ابتلای افراد دارای معلولیت به بیماری های روانی

اهمیت داشتن برنامه و تمرین تغذیه برای کودکان دارای معلولیت ذهنی

تمرین و تغذیه برای کودکان دارای معلولیت ذهنی

اهمیت یادگیری ترفند های زبان بدن در سخنرانی ها و صحبت کردن

چگونه از زبان بدن در صحبت کردن و سخنرانی‌ها برای تاثیر گذاری استفاده کنیم

اختلال واژگان

زبان اشاره (ناشنوایان) علاوه بر یک مهارت ارتباطی فرصتهای شغلی را در پیش رو دارد

معرفی سه دسته اصلی خدمات توانیتو

چگونه فرزندانی مسئولیت پذیر داشته باشیم

زبان اشاره

معرفی توانیتو

مشکلات معلولین

مشکلات آموزشی معلولین کشور