شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

جمیله چوپانی

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۸۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۴۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۸٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

شنوایی سنجی


خدمات مرتبط