ارتوپدی

ارتوپدی

مرضيه اکبری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ارتوپد فنی

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید