کاردرمانی

کاردرمانی

محمد فراهانی

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی بزرگسال و کودکان و معلولین جسمی و حرکتی


خدمات مرتبط