مامایی

مشاوره زنان

مریم علیمرادی

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۷۵۰ تومان

شرح خدمت :

مشاوره ازدواج..پیش بارداری،بارداری،پس از زایمان یائسگی،ایدز هپاتیت.....


خدمات مرتبط