ارتوپدی

ارتوپدی

حمیدرضا محمدی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

اروتز و ارتوپد فنی

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید