پرستاری تخصصی

پرستاری تخصصی

طاهره احمدی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

پرستار مراقبتی و بیمارستانی


خدمات مرتبط