کاردرمانی

کاردرمانی ذهنی و جسمی کودکان

مصطفی خلج

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی ذهنی و جسمی کودکان در کلینیک توانبخشی


خدمات مرتبط