کاردرمانی

کاردرمانی ذهنی و جسمی کودکان

مصطفی خلج

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۳۷٬۵۰۰ تومان
بیعانه ۳٬۷۵۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی ذهنی و جسمی کودکان در کلینیک توانبخشی


خدمات مرتبط