کاردرمانی

درمان

ماهرو حسین خانی هزاوه

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

مرکزی , اراک , شمال

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۲۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۲٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

من کارشناس کاردرمانی هستم در حیطه ی جسمی کیس های نورولوژیک مانند ام اس سکته ی مغزی و .... و در حیطه ی ذهنی کودکان اوتیسم سندروم داون و ...را ویزیت میکنم

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط