کاردرمانی

کاردرمان

هستی اکبری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , شمال
البرز , کرج , جنوب
البرز , کرج , غرب
البرز , کرج , شرق

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانگر اتیسم ، فلج مغزی

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط