کاردرمانی

كاردرماني برای کودکان و بزرگسالان

منصوره آباديان

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

خدمات كاردرماني براي نوزادان نارس و كودكان با اختلالات عصبي رشدي و بزرگسالان با اختلالات نورولوژي ازقبيل پاركينسون, ام اس و... و سالمندان


خدمات مرتبط