کاردرمانی

کارشناس کاردرمانی

مهدی خداپرست

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

با سابقه فعالیت در حیطه جسم و ذهن اطفال و بزرگسال

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط