گفتاردرمانی

گفتاردرمانی بلع بیماران و معلولین

زهرا رضایی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , جنوب

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

گفتار درمانی بزرگسال و درمان بلع بیماران


خدمات مرتبط