کاردرمانی

کاردرمانی بزرگسال

فاطمه قربانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کادرمان بزرگسال


خدمات مرتبط