ارتوپدی

ارتوپدی فنی و اندام مصنوعی

نگار رهبر

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۸۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۴۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۴٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

یکی از رشته‌های مربوط به علم پزشکی، ارتوپدی فنی است. ارتوپدهای فنی می‌توانند ارتوتیست، پراستتیست و یا هر دوی این‌ها باشند. بسیاری از افراد در طول زندگی خود به دلایل گوناگون مجبور به استفاده از اندام مصنوعی و یا استفاده از وسایلی می‌شوند که مشکلات حرکتی‌شان را از بین ببرد. در این راستا توانیتو به شما کمک می‌کند تا در زمینه اندام مصنوعی، ساخت و تهیه آن با مشکلات کمتری مواجه شوید.
ارایه خدمات ارتوپدی فنی و اندام مصنوعی در عرصه اندام فوقانی اندام تحتانی و ستون فقرات.ساخت انواع پروتز های تحتانی و فوقانی و زیبایی.

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید