پرستاری تخصصی

پرستار

منیژه امیرمحمدی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

در زمینه پرستاری کودکان نیز تواناایی خدمت رسانی دارم

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط