پرستاری تخصصی

پرستاری

سید اسماعیل سلیمی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

پانسمان انواع زخم۔ مراقبت از زخم توسط کارشناس پرستاری

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط