پرستاری تخصصی

پرستاری

مینا حسینی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , شرق

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۶۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۳۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۳٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

تزریقات و سرم تراپی و نمونه گیری و پانسمان و فصد خون

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط