پرستاری تخصصی

پرستاری

حسین مژدی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۶۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۳۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۳٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

تزریقات و پانسمان و سرم تراپی و لوله گذاری معده

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط