پرستاری تخصصی

پرستاری

نرگس کلاسی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شرق

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۴۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۲۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۲٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

نگهداری از کودک و سالمندان تزریقات

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط