پرستاری تخصصی

پرستاری

مهین امینی زاده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۶۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۳۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۳٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

تزریقات و سرم تراپی و توانبخشی و ماساژ و پانسمان و...

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط