پرستاری تخصصی

پرستاری

حمیدرضا کاشانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۶۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۳۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۳٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

سرم تراپی و پانسمان و تزریقات و ...

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط