کاردرمانی

کاردرمان

تهمینه مرندی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمان


خدمات مرتبط