پرستاری تخصصی

پرستاری

مرضیه خطیب

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۳۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۱۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

پانسمان و تزریقات و مراقبت و سرم تراپی و...

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط