کار درمانی

کاردرمانی جسمی بزرگسال

محمد عرفان برارپور

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

%۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۲۳۷٬۵۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۲۳٬۷۵۰ تومان
کاردرمانی
۵۰٬۰۰۰۴۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی به صورت کلی شاخه‌های متفاوتی دارد. یکی از انواع این شاخه‌ها کاردرمانی جسمی بزرگسال است که در آن کار‌درمان برای فرد، شرایطی را به وجود می‌آورد که طی آن ابتدا میزان ناتوانی یا کم‌توانی افراد شناسایی شده و سپس به آن‌ها کمک شود تا بتوانند بر مشکلات جسمی یا حرکتی‌شان فائق بیایند. هدف اصلی کاردرمانان جسمی، بهبود سلامت جسمی این عزیزان است. توانیتو یاری رسانِ شما در زمینه کاردرمانی جسمی است.
کاردرمانی در منزل بزرگسالان و کودکان

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید