فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

شیرین صالحی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

فردیس و مارلیک و شهرک بنفشه بعثت و رزکان

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط