گفتاردرمانی

گفتاردرمان

حسین عباسی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

بلع تولید اتیسم


خدمات مرتبط