فیزیوتراپی

فیزیوتراپ

فاطمه دیباجی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

فیزیوتراپی در بیماری های اتوپدی و نورولوژی


خدمات مرتبط