کاردرمانی

کاردرمانی معلولین و سالمندان

سهیلا آقاخانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , جنوب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی بزرگسال،افراد سالمند و معلولین جسمی حرکتی.کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای افراد و گروه‌ها با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در نقش‌های زندگی و موقعیت‌های منزل، مدرسه، محیط کار و اجتماع.


خدمات مرتبط