پرستاری مراقبتی

خدمات پرستاری در منزل

شهرام شقایق

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

هزینه : هر ویزیت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ما یک موسسه زیر نظر وزارت بهداشت با مجوز رسمی هستیم خدمات ما شامل اعزام پزشک و پرستار ،بهیار ، مراقب به منازل در سطح استان تهران جهت ویزیت بیماران ،مراقبت و پرستاری از سالمند ،بیمار یا کودک می باشد پانسمان ،تزریقات، سرم درمانی ،درمان زخم بستر ، اعزام فیزیوتراپ و دیگر خدمات پرستاری

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید