پزشک عمومی

پزشک عمومی و متخصص

شبنم امن زاده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۲۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

اعزام پزشک عمومی ، متخصص ، فوق تخصص در منزل

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید