پرستاری سالمند

نگهداری از سالمند در منزل

خانم فیروزی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شرق

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

موسسه نگهداری از سالمند در منزل با بیش از 10 سال سابقه موفق

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط