پرستاری تخصصی

مراقبت پرستاری در منزل

دانیال قهاری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ساعت ۳۸۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۳۸٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

مراقبت از بیماران در منزل بصورت شبانه روزی


خدمات مرتبط