گوش و حلق و بینی

شنوایی سنجی ، تجویز سمعک

الهام رجبی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

شنوایی سنجی پایه و کامل ارزیابی و درمان وزوز گوش تجویز و تنظیم سمعک توسط ادیولوژیست فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط