روانشناسی

روانشناسی

انیس مسلمی

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

هزینه : هر ساعت ۶۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۶٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

مشاوره و روان درمانی (مصاحبه تخصصی)


خدمات مرتبط