روانشناسی

روانشناسی

انیس مسلمی

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۶۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۳۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۳٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

مشاوره و روان درمانی (مصاحبه تخصصی)

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط