روان درمانی

روانشناسی

انیس مسلمی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

%۱۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۷۵٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۶۳٬۷۵۰ تومان
پیش‌پرداخت ۶٬۳۷۵ تومان

شرح خدمت :

روانشناسی علمی است که در آن انسان‌ها از نظر فرایندهای ذهنی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرند، علم روانشناسی نامیده می‌شود. از آن‌ رو که در زندگی امروز هیچ کار، فعالیت یا عملی نیست که با ادراک انسان آمیخته نباشد، در نتیجه روانشناسی جزو جدا نشدنیِ زندگی انسان‌هاست. مشاوره‌های گوناگونی در علم روانشناسی وجود دارد که هر کدام به حل مشکلات مختلف انسان‌ها می‌پردازد و به آن‌ها در داشتن زندگی آرام و بی‌دغدغه کمک می‌کند. از آن‌جایی که هدف توانیتو نیز سوق دادن زندگی انسان‌ها به سمت آرامش است، آماده ارائه خدمات روانشناسی به شما می‌باشد.
مشاوره و روان درمانی (مصاحبه تخصصی)

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط