گفتاردرمانی

گفتاردرمانی اتیسم ، اختلالات و سکته مغزی

سودابه امینی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۶۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۶٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

گفتاردرمانی افازی (بیماران بزرگسال سکته مغزی )بامشکل در گفتار وارتباط ومشکل بلع ، کودکان اتیسم و اختلالات یادگیری ، تاخیرهای زبانی

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط