گفتاردرمانی

گفتاردرمانی اتیسم ، اختلالات و سکته مغزی

سودابه امینی

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , غرب

هزینه : هر ساعت ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۲٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

گفتاردرمانی افازی (بیماران بزرگسال سکته مغزی )بامشکل در گفتار وارتباط ومشکل بلع ، کودکان اتیسم و اختلالات یادگیری ، تاخیرهای زبانی


خدمات مرتبط