گفتاردرمانی

گفتاردرمانی اتیسم ، اختلالات و سکته مغزی

سودابه امینی

محدوده: (تهران، تهران، شمال)

هزینه : هر ساعت ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۲٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

گفتاردرمانی افازی (بیماران بزرگسال سکته مغزی )بامشکل در گفتار وارتباط ومشکل بلع ، کودکان اتیسم و اختلالات یادگیری ، تاخیرهای زبانی


خدمات مرتبط