کار درمانی

کاردرمانی جسمی بزرگسال

محمد محبی راد

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

%۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۲۲۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۲۰۹٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۲۰٬۹۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی به صورت کلی شاخه‌های متفاوتی دارد. یکی از انواع این شاخه‌ها کاردرمانی جسمی بزرگسال است که در آن کار‌درمان برای فرد، شرایطی را به وجود می‌آورد که طی آن ابتدا میزان ناتوانی یا کم‌توانی افراد شناسایی شده و سپس به آن‌ها کمک شود تا بتوانند بر مشکلات جسمی یا حرکتی‌شان فائق بیایند. هدف اصلی کاردرمانان جسمی، بهبود سلامت جسمی این عزیزان است. توانیتو یاری رسانِ شما در زمینه کاردرمانی جسمی است.
کاردرمانی جسمی ،شناختی و روانی کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای افراد و گروه‌ها با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در نقش‌های زندگی و موقعیت‌های منزل، مدرسه، محیط کار و اجتماع.

متاسفانه در حال حاضر زمانبدی خالی برای رزرو این خدمت وجود ندارد.