کاردرمانی

کاردرمانی

الناز عادلی

محدوده: (تهران، تهران، مرکز)

هزینه : هر ویزیت ۱۲۰٬۴۷۴ تومان
بیعانه ۱۲٬۰۴۷ تومان

شرح خدمت :

کار درمانی بزرگسالان و افراد معلول،افراد از کما برگشته


خدمات مرتبط