کاردرمانی

کاردرمانی

الناز عادلی

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۲۰٬۴۷۴ تومان
بیعانه ۱۲٬۰۴۷ تومان

شرح خدمت :

کار درمانی بزرگسالان و افراد معلول،افراد از کما برگشته


خدمات مرتبط