کار درمانی

کاردرمانی جسمی کودک

فاطمه برزوخانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , مرکز

%۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۹۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۹٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی به صورت کلی شاخه‌های متفاوتی دارد. یکی از انواع این شاخه‌ها کاردرمانی جسمی کودک است که در آن کار‌درمان برای کودکان، شرایطی را به وجود می‌آورد که طی آن ابتدا میزان ناتوانی یا کم‌توانی افراد شناسایی شده و سپس به آن‌ها کمک شود تا بتوانند بر مشکلات جسمی یا حرکتی‌شان فائق بیایند. هدف اصلی کاردرمانان جسمی، بهبود سلامت جسمی این عزیزان است. توانیتو یاری رسانِ این کودکان در زمینه کاردرمانی جسمی است.
کاردرمانی جسمی-ذهنی-درکی حرکتی

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط