سنجش شنوایی

تنظیم سمعک

جمیله چوپانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۸۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۴۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۴٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

تنظیم دوره‌ای سمعک برای افرادی که در مکالمات روزمره مشکل شنیدن دارند و افرادی که در مشاغل پر سر و صدا فعالیت می‌کنند، بر اساس تغییرات میزان شنوایی ایشان بسیار ضروری می‌باشد چرا که کمک بزرگی به یکی از حواس پنجگانه انسان می‌باشد. بنابراین تنظیم سمعک‌های قدیمی، خارج شده از کالیبره یا تنظیم سمعک پس از تغییرات شنوایی، امری مهم است که توسط متخصصین توانیتو به بهترین نحو ممکن انجام می گردد.

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید