گفتاردرمانی

گفتاردرماني بيماران سکته مغزی  و ضربه به سر، ام اس ، پارکینسون و ساير بیماری های نورولوژیکی دیگر

مهشيد اكبري بيرگاني

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

هزینه : هر ویزیت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

مداخله درماني جهت بهبود تمامي مهارت هاي گفتار و زبان و بلع از دست رفته در بيماران دچار سکته مغزی  و ضربه به سر، ام اس ، پارکینسون و ساير بیماری های نورولوژیکی دیگر


خدمات مرتبط