گفتاردرمانی

گفتاردرمانی

سعید شیخ چلندری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۱۳۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۶۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۳٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

گفتار درمان و بلع درمانی و صورت درمانی


خدمات مرتبط