تاسیسات و فنی

تعمیر تجهیزات پزشکی

آرمین اکبری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

%۱۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۸۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۸٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

تعمیر و سرویس انواع تجهیزات پزشکی، الکتریکی، مکانیکی، توانبخشی، بستری در محل و درصورت نیاز به تعمیرات اساسی به تعمیرگاه ارسال میگردد. هزینه ی ایاب ذهاب پیش تر دریافت میشود.
تعمیر و سرویس انواع تجهیزات پزشکی، الکتریکی، مکانیکی، توانبخشی، بستری در محل و درصورت نیاز به تعمیرات اساسی به تعمیرگاه ارسال میگردد. هزینه ی ایاب ذهاب پیش تر دریافت میشود.

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط