ماساژ زنان

ماساژ زنان

افسانه کارگری

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۲۱۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۱۰۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۰٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

یک ساعت ماساژ 110000 تومان اصلاح و ابرو 30000 تومان پاکسازی 70000 تومان جمع سه خدمات معادل 210000 تومان

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط