کاردرمانی

کاردرمانی ذهنی-جسمی

احسان فرازیانی

در محل خدمات دهنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

هزینه : هر ویزیت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرماني تخصصي بيماري هاي مغزواعصاب(فلج مغزي،سکته مغزي،ضايعات نخاعي)،اختلالات ارتوپدي(مشکلات تاندوني،مشکلات حرکتي وتعادلي)،اختلالات يادگيري،اتيسم ،بيش فعالي،نقص توجه و تمرکز،کم تواني ذهني،تاخير رشدي و تکاملي،سنجش هوش،مشکلات رفتاري،خدمات روان شناختي تمامي سنين ارئه خدمات هوم ويزيت(خدمات در منزل) پذيرش همه روزه صبح وعصر


خدمات مرتبط