کاردرمانی

کاردرمانی

فرشید تابناک

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی در حیطه بزرگسالان و کودکان


خدمات مرتبط