مربی ورزشی

مربی ورزشی معلولین

عباس دریانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۴٬۲۵۰ تومان

شرح خدمت :

ورزش یکی از ارکان اصلی سلامت و فواید آن بر همگان روشن است.هیچ زمانی برای آغاز تمرینات ورزشی دیر نیست و بهترین بازدهی آن انجام منظم تمرینات ورزشی در هفته است. بسیاری از فعالیت های ورزشی در منزل هم قابل اجرا هست. فعالیت های ورزشی سبب بهبود عملکرد جسمی و ذهنی در افراد اتیسم؛سندروم داون؛فلج مغزی(cp) و افراد معلول میشود. خدمات ما شامل تمرینات توانبخشی ورزشی در محل و در مجموعه ورزشی ویژه این افراد در تهران هستیم. در غرب؛شرق و مرکز تهران ارائه خدمات داریم
ورزش یکی از ارکان اصلی سلامت و فواید آن بر همگان روشن است.هیچ زمانی برای آغاز تمرینات ورزشی دیر نیست و بهترین بازدهی آن انجام منظم تمرینات ورزشی در هفته است. بسیاری از فعالیت های ورزشی در منزل هم قابل اجرا هست. فعالیت های ورزشی سبب بهبود عملکرد جسمی و ذهنی در افراد اتیسم؛سندروم داون؛فلج مغزی(cp) و افراد معلول میشود. خدمات ما شامل تمرینات توانبخشی ورزشی در محل و در مجموعه ورزشی ویژه این افراد در تهران هستیم. در غرب؛شرق و مرکز تهران ارائه خدمات داریم.

متاسفانه در حال حاضر زمانبدی خالی برای رزرو این خدمت وجود ندارد.

خدمات مرتبط