کار درمانی

کاردرمانی جسمی کودک

محمد عابدپور

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , شمال
البرز , کرج , جنوب
البرز , کرج , غرب
البرز , کرج , شرق
البرز , کرج , مرکز

%۱۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۲۵٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۱۰۶٬۲۵۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۰٬۶۲۵ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی به صورت کلی شاخه‌های متفاوتی دارد. یکی از انواع این شاخه‌ها کاردرمانی جسمی کودک است که در آن کار‌درمان برای کودکان، شرایطی را به وجود می‌آورد که طی آن ابتدا میزان ناتوانی یا کم‌توانی افراد شناسایی شده و سپس به آن‌ها کمک شود تا بتوانند بر مشکلات جسمی یا حرکتی‌شان فائق بیایند. هدف اصلی کاردرمانان جسمی، بهبود سلامت جسمی این عزیزان است. توانیتو یاری رسانِ این کودکان در زمینه کاردرمانی جسمی است.
سابقه کار در حیطه جسمی کودکان دارای مدرک کینزیوتیپ

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط